Goda Raibytė

Kosmoso direktorė ir TECHO redaktorė